להקות המחול

בבית הספר למחול שובל פועלות להקות מחול - להקות המחול הייצוגיות ולהקות מחול בית ספריות.
 
להקות המחול הייצוגיות:
 
להקות המחול הבית-ספריות:
ריקוד - מחול - בלט - ballet - dance - israel
ריקוד - מחול - בלט - ballet - dance - israel
ריקוד - מחול - בלט - ballet - dance - israel
ריקוד - מחול - בלט - ballet - dance - israel
ריקוד - מחול - בלט - ballet - dance - israel
ריקוד - מחול - בלט - ballet - dance - israel
ריקוד - מחול - בלט - ballet - dance - israel
ריקוד - מחול - בלט - ballet - dance - israel
ריקוד - מחול - בלט - ballet - dance - israel